Buzzin

BUZZIN
Taimekaitsevahend
Herbitsiid
BUZZINTM on laia toimespektriga selektiivne süsteemne herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja
teatud üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kartulil.

Preparatiivne vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Toimeaine: Metribusiin 700 g/kg
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid!
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Pakendid: 50 g, 100 g, 250 g, 300 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg
Partii number: vaata pakendilt.
Registreerimisnumber: 0649/02.11.16
Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3,
Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, India
Maaletooja: xxx
Registreeritud kaubamärgid ja logod kuuluvad Sharda Cropchem Limited

buzzin.pdf