CDQ 333 SX

CDQTM SX®
Taimekaitsevahend
HERBITSIID

Toimeaine: metüülmetsulfuroon 111 g/kg,
metüültribenuroon 222 g/kg
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid (SG)
Registreerimisnumber: 0670/11.04.17
CDQTM SX®
on süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja
taliteraviljades (suvi- ja talioder, kaer, rukis, talitritikale, suvi- ja talinisu).
CDQTM SX®
-i võivad osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omavad isikud!
Kasutuspiirang: CDQTM SX®
ei tohi kasutada lähemal kui 5 m põllumajanduses
mittekasutatavast maast.

Pakend: 30-120 g; 125-250 g, 280-600 g, 625-1000 g, 1100-1600 g, 1700-3000 g, 3100-4500 g
Loa valdaja: Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, DK-7673 Harboøre, Taani
Tootja/pakendaja: Cheminova A/S, Thyborønvej 76-78, DK-7673 Harboøre, Taani
FMC Agricultural Solutions esindaja Balti riikides:

+370 644 80 744 (ENG/RUS)

® Registreeritud kaubamärk kuulub FMC Corporation ja selle tütarettevõtetele


cdq sx_infoleht.pdf