Chwastox ® 750 SL

CHWASTOX ® 750 SL
Taimekaitsevahend
Herbitsiid

Toimeaine sisaldus: 750 g/l MCPA
Preparaadi vorm: vesilahus
Kasutusala: Lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliteraviljades
Eesti reg-nr: 0408/13.07.11
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Pakend: 1, 5, 10, 20 ja 200 l
Toote valmistaja:
CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna
ul. Chemików 1,
37-310 Nowa Sarzyna,
Poola
Tel.: (0-17) 24 07 122, faks: (0-17) 24 07 111, e-post: sarzyna@ciechgroup.com
Maaletoojad:
Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, 11216 Tallinn; tel: (+372)6141635
UAB BALTIC AGRO, Perkūnkiemio g. 2, LT 12126 Vilnius, Leedu
Oilseeds Trade AS, Reg nr. 11141531, Humala 2, 10617 Tallinn, Eesti
CHWASTOX ® 750 SL-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.

chwastox_750.pdf