Devrinol 45 SC

Devrinol 45 SC
Taimekaitsevahend. Herbitsiid kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks
rapsil.
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele:
lillkapsas, brokoli, peakapsad.
NB! Kuna Devrinol 45 SC on laiendatud kasutamiseks lillkapsale, brokolile ja
peakapsale professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või
fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Devrinol 45 SC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
1, 5, 10 ja 20 l
Toimeaine ja sisaldus: napropamiid 450 g/l
Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat
Registreerimise number ja kuupäev: 0287/13.12.05
Partii nr.: vaata pakendilt
Pakkimise kuupäev: vaata pakendilt
Tootja ja pakendaja:
UPL Europe Ltd., Hall Lane, Rookery Bridge, Sandbach, Cheshire CW11 3QQ,
Suurbritannia
Maaletooja:
Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, 11216 Tallinn; tel.: 6141635
devrinol 45 scpdf.pdf