Dicash

DICASH ™
Taimekaitsevahend

Herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks maisil.
Taimekaitsevahend professionaalsetele kasutajatele. DICASH-i võib osta ja kasutada ainult
taimekaitsetunnistust omav isik.
Preparatiivne vorm: Vesilahus
Toimeaine: dikamba 480 g/l
Sisaldab ohtlikku ainet dikamba.
Pakendid: 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 10 l ja 20 l
Partii number: vaata pakendilt
Registreerimisnumber: 0610/09.05.16
Loa valdaja: Sharda Cropchem España, S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril
Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Tootja ja pakendaja: Sharda Cropchem Ltd.
Registreeritud kaubamärk: Sharda Cropchem Limited
Enne kasutamist tutvuda hoolikalt etiketiga.
dicash.pdf