Elegant 2 FD

ELEGANT®
2FD
Herbitsiid

Toimeained: florasulaam 6,25 g/l + 2,4-D 2-EHE 300 g/l
Formulatsioon: suspo-emulsioon (SE)
Elegant®
2FD on selektiivne herbitsiid kaheidulehelise umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisu, tali- ja
suviodra, talitritikale, rukki, kaera kasvatamisel.
Ainult professionaalseks kasutamiseks.
Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Pakend: 1, 5, 10 l
Registreeringu nr: 0543/03.03.15
Tootmise kuupäev: vt. pakendilt.
Partii nr: vt. pakendilt.
Säilivusaeg: 2 aastat.
Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden,
Madalmaad
Tel.: +31 33 4453160
www.adama.com
Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd
P.O. Box 262
Ashdod 77102
Izraēla
elegant 2fd_etikett.pdf