Ergon

ERGON
Taimekaitsevahend
Herbitsiid

Toimeained: metüülmetsulfuroon 68 g/kg ja metüültiofeensulfuroon 682 g/kg.
Formulatsioon: Vees dispergeeruvad graanulid
Sulfonüülurea tüüpi herbitsiid laialeheliste umbrohtude kevadiseks tõrjeks tali- ja suviterviljadel
Registreerimisnumber: 0387/01.10.10
Loa valdaja:
Rotam Agrochemical Europe Limited
Hamilton House, Mabledon Place,
London WC1H 9BB, Inglismaa
Tel : +44 020 7953 0447
Tootja:
Rotam Agrochemical Co. Ltd.
26/F E-Trade Plaza, No 24 Lee Chung Street,
Chai Wan – Hong Kong
Tel.: 2896 5608, 2896 0662
Fax. 2558 6577, 2146 5708
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vt pakendilt
Pakend: 100, 200, 800 ja 1000 ml
ERGON-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

ergon.pdf