Keypro

KEYPRO
Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Kasutatakse haiguste tõrjeks talinisul.
Toimeaine: 100 g/l tsüprokonasool
Preparatiivne vorm: vees lahustuv kontsentraat (SL)
Eesti reg nr: 0644/07.10.16
Partii number ja valmistamise kuupäev: trükitud pakendile.
Pakendid: 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l, 20 l.

Sisaldab ohtliku ainet: tsüprokonasool

Loa omanik: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº
3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania
Tootja/pakendaja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai –
400 050, India.
Turustaja Eestis: …

Enne kasutamist lugeda pakendi infolehte.
KEYPRO-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

keypro.pdf