Lentagran

Lentagran® WP
Taimekaitsevahend
HERBITSIID

Toimeaine: püridaat 450 g/kg
Preparaadi vorm: märguv pulber (WP)
Kasutusala: Lentagran® WP on lehtede kaudu mõjuv kontaktne valiva toimega herbitsiid
üheaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks sibula, talisibula, porrulaugu, šalottsibula,
küüslaugu, brokoli (ehk spargelkapsa), peakapsa, lillkapsa, brüsseli kapsa (ehk rooskapsa),
spargli, lehtkapsa, kähara peakapsa (ehk savoia kapsa), nuikapsa ja söödakapsa põldudel.
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Kasutuspiirang: Ei tohi kasutada lähemal kui 5 m pinnaveekogudest ja 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Sisaldab ohtlikku ainet püridaat.

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90
„Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest
tulenevaid muid kasutuspiiranguid.
Pakend:
0,2 kg; 1,0 kg
Eesti reg.nr: 0343/14.03.08
Partii nr. ja valmistamise kuupäev: Vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat (temperatuuril kuni 22 ° C)
Tootja ja pakendaja:
Belchim Crop Protection NV/SA,
Technologielaan 7, BE-1840
Londerzeel, Belgia
Loa valdaja:
Belchim Crop Protection NV/SA,
Technologielaan 7, BE-1840
Londerzeel, Belgia
Maaletooja ja turustaja:
Scandagra Eesti AS
Tähe 13 Viljandi,
71012 Estonia
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee
AS Baltic Agro
Peterburi tee 44,
11415 Tallinn
Tel: +372 606 2260
Fax: +372 606 2278
lentagran_wp.pdf