Penncozeb DG

PENNCOZEB® DG
Taimekaitsevahend. Fungitsiid kartuli-lehemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjeks kartulil.
Penncozeb DG-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik
Sisaldab ohtlikku ainet: mankotseeb
10 kg

Toimeaine ja sisaldus: mankotseeb 750 g/kg
Preparatiivne vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Registreerimise number ja kuupäev: 392/25.11.10
Partii nr.: vaata. pakendilt
Pakkimise kuupäev: vaata pakendilt
Loa omanik: UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3
6YN, Suurbritannia. Telefon: +44 (0)1925819999, Faks: +44 (0)1925817425
Tootja ja pakendaja: Cerexagri B.V. Tankhoofd 10, 3196 KE Vondelingenplaat/Rt, Holland
Maaletooja: Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, 11216 Tallinn. Tel. 6141635

penncozeb_dg.pdf