Propi 25 EC

Propi 25 EC
Laia toimespektriga fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljal (kaer, oder, suvi- ja talinisu, rukis),
suhkrupeedil, rapsil, rohumaadel ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel

Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Toimeaine:
250 g/l propikonasool
Eesti reg.nr.: 0497/05.02.13
Preparaadivorm: vesilahus
Loa valdaja:
Sharda Europe b.v.b.a
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek, Belgia
Tel : +32-2-4664444
Sharda Europe Propi 25 Ec
Tootja:
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Poola
Pakend: 5 l
propi.pdf