Quick

QUICK 5% EC
Taimekaitsevahend
Herbitsiid

Toimeaine: kvisalofop-p-etüül 50 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Registreerimise nr: 0435/01.03.12
TOOTE KIRJELDUS
Ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suhkrupeedil, söödapeedil, söögipeedil,
lehtpeedil ja rapsil
Pakend: 5 liitrit
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
QUICK 5% EC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Sisaldab ohtliku ainet: lahustibensiin (petrooleum), kerge aromaatne.

Tootja:
Sharda Cropchem Ltd.,
Domnic Holm,
29th Road, Bandra (West),
Mumbai – 400050, INDIA
Loa valdaja: SHARDA EUROPE, Sharda Europe b.v.b.a.
Jozef Mertensstraat 142,
1702 Dilbeek
Belgium
quick_5%_ec___clp_label_final.pdf