Sharpen 33 EC

SHARPEN®
33 EC
Taimekaitsevahend
Herbitsiid

Herbitsiid üheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks järgmistel kultuuridel:
taliteraviljad (talinisu, -oder, -tritikale), söödamais, hernes, uba, sibul, küüslauk, porrulauk,
porgand, juurpetersell, ristõielised köögiviljad, maasikas, seemneviljalised ja luuviljalised
puuviljad.
Toimeaine: Pendimetaliin 330 g/l
Preparatiivne vorm: Emulsioonikontsentraat (EC)
Sisaldab ohtlikke aineid: kaltsiumi dodeksüül benseensulfonaat; aromaatsed süsivesinikud
C10-C13; naftaleen
SHARPEN® 33 EC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Kasutuspiirang: Ei tohi kasutada lähemal kui 20 m pinnaveekogudest ja 5 m
põllumajanduses mittekasutatavast maast.


Enne toote kasutamist lugege etiketti.
Töödeldud kultuuridega põllule ei tohi minna enne kui töödeldud taimed on täielikult
kuivanud.


Pakend: 0.5 l, 1.0 l, 5 l, 10 l, 20 l
Partii number: pakendil
Valmistamise kuupäev: pakendil
Säilivusaeg: on märgitud pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat alates valmistamise kuupäevast; säilitustemperatuur + 5 kuni + 30 ° C
Eesti reg number: 0654/27.01.17
Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia,
Hispaania
Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai –
400 050, India.
Maaletooja: xxx
® Registreeritud kaubamärgid ja logod Sharda Cropchem Limited
sharpen 33 ec.pdf