Sluxx

SLUXX HP
Taimekaitsevahend. Molluskitsiid
Söötmürk nälkjate ja tigude tõrjeks haritaval ja mitteharitaval maal ning
kasvuhoonetes
Reg. nr.: 0472/13.07.12

Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
SLUXX HP’d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik
Koostis
Toimeaine:
raudfosfaat 29,7 g/kg
Preparaadi vorm: kasutusvalmis sööt
Kasutusala
Nälkjate ja tigude tõrjeks põllumajanduslikel ja mitte-põllumajanduslikel aladel, katmikalal.
Pakend: 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 500 kg, 960-1000 kg
Loa valdaja:
W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Saksamaa∙ www.neudorff.de
Tootja:
W. Neudorff GmbH KG, Otto-Brenner Straße 13-15, 21337 Lüneburg, Saksamaa
Turustaja:

BALTIC AGRO AS
Rukki tee 8, Lehmja küla, Rae vald,
EE-75306 Harjumaa, Eesti
Tel.: +372 606 2260
Fax.: +372 606 2278
www.balticagro.ee

SCANDAGRA EESTI AS
Tähe 13,
EE-71020 Viljandi, Eesti
Tel.: +372 515 8788
Fax.: +372 434 9271
www.scandagra.ee

KEVILI Põllumeeste ühistu
Turu 34,
EE – 50104 Tartu, Eesti
Tel.: +372 5595 5755
www.kevili.ee

sluxx hp_ee.pdf