Stabilan 750 SL

Stabilan 750 SL

TAIMEKAITSEVAHEND
KASVUREGULAATOR

Kasutusvaldkond: kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele.
Toimeaine: kloromekvaatkloriid 750 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Registreerimisnumber: 0294/22.03.06
Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendilt
Stabilan 750 SL-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik!
Pakend:
5 l, 10 l, 20 l
Loa valdaja ja tootja:
NUFARM GmbH & Co KG
St.-Peter-Strasse 25
A-4021 L
stabilan_750_sl.pdf