Tebusha

TEBUSHA 25% EW
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja viinamarjal

ETTEVAATUST
Toimeaine: tebukonasool 250 g/l
Sisaldab ohtlikke aineid tebukonasool, N,N-dimetüüldekanamiid
Eesti reg. number: 0402/11.05.11
Pakend: 1 l, 5 l, 10 l ja 20 l
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vt pakendilt
Tootja ja pakendaja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai
– 400050, India

tebusha_25%_ew.pdf