Vitavax 200 FF

Vitavax 200 FF
Taimekaitsevahend
Fungitsiid
Fungitsiid suvi-ja taliodra, suvi- ja talinisu, talirukki, talitritikale, kaera ja lina seemnete töötlemiseks
seemnete kaudu levivate haiguste tõrjeks.
Vitavax® 200 FF fungitsiidi võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Toimeaine ja sisaldus: karboksiin 200 g/l ja tiraam 200 g/l
Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat
Registreerimisnumber ja kuupäev: 167/16.08.2006
Partii nr: vt pakendil
Pakkimise kuupäev: vt pakendil
Pakend: 5 l, 20 l, 200 l, 1000 l
Sisaldab ohtlikke aineid karboksiin, tiraam ja etaan-1,2-diool.
Loa valdaja: Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd., UK
Tootja ja pakendaja: MacDermid Agricultural Solutions Inc., 245 Freight Street, Waterbury, CT
06702, USA.
Maaletooja: Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, 11216 Tallinn; tel.: 6141635

vitavax_200_ff.pdf